Strata netto Próchnika to 3,29 mln zł w III kw. br. wobec zysku rok wcześniej


Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Próchnik odnotował 3,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,61 mln zł wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,97 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 13,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 12,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,29 mln zł w porównaniu z 41,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 9,82 mln zł wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

(ISBnews)