Jednostkowe koszty pracy w USA spadły 0,2% kw: kw w III kw. - dane fin.Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Jednostkowe koszty pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) spadły w III kw. 2017 r. o 0,2% w ujęciu kwartalnym, wynika ze finalnych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża".

(ISBnews)