"Nowe unijne przepisy wzmocnią istniejące wymogi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 r. 8 państw członkowskich nie zawiadomiło o żadnych środkach transpozycji, a krajowe procesy legislacyjne w odniesieniu do odnośnych projektów ustaw ciągle trwają" - czytamy w komunikacie.

Komisja ostrzega, że jeżeli w ciągu dwóch miesięcy państwa te nie zapewnią zgodności ich prawa krajowego z prawem unijnym, KE może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw nim spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

>>> Czytaj też: KE skierowała do Trybunału sprawę przeciw Polsce ws. uchodźców