KSF wydał pozytywną opinię ws. bufora 0,25% ekspozycji na ryzyko dla GNBWarszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Getin Noble Bank (na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej) bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.

"Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie nałożenia na bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Nałożenie bufora nastąpi zgodnie z art. 39 w zw. z art. 46 ust. 2 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym w formie decyzji administracyjnej KNF. Do chwili publikacji niniejszego raportu bank nie otrzymał decyzji KNF w przedmiotowej sprawie" - czytamy w komunikacie.

Bank poinformuje w odrębnym raporcie o zakończeniu postępowania administracyjnego po otrzymaniu takiej decyzji, podano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)