PGE zatwierdziła strategię ciepłownictwa na lata 2018-2023


Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zatwierdził strategię ciepłownictwa grupy kapitałowej na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030, podała spółka. Zakładana dodatkowa roczna EBITDA, wynikająca z realizacji strategii, to ok. 0,25 mld zł w roku 2023 oraz ok. 1 mld zł od roku 2030.
"Kluczowe cele strategii:
- zarządzanie sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023,
- budowa 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku,
- wzrost udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030 roku
- redukcja wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017" - czytamy w komunikacie.
Zakładana dodatkowa roczna EBITDA, wynikająca z realizacji strategii, to około 0,25 mld zł w roku 2023 oraz około 1 mld zł od roku 2030. Zakładana skumulowana dodatkowa EBITDA do 2023 roku to około 0,7 mld zł oraz 4,2 mld zł w latach 2024-2030, podano także.
"Powyższe wartości nie uwzględniają zysków z aktywów ciepłowniczych będących aktualnie w posiadaniu grupy, które wyniosły 829 mln zł po 9 miesiącach 2017 r." - czytamy również.
PGE podała, że przewidywane nakłady inwestycyjne w okresie 2018-2023 wyniosą około 6,9 mld zł, a planowane nakłady w latach 2024-2030 to około 10,6 mld zł.
Grupa ocenia, że realizacja strategii będzie uzależniona od spełnienia się szeregu warunków zewnętrznych, wśród których kluczowe mają charakter regulacyjny:
- polityka energetyczna Polski
- system wsparcia kogeneracji, system wsparcia odnawialnych źródeł energii, Rynek Mocy,
- polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej, podano także.
Spółka zastrzegła, że strategia podlegać będzie cyklicznej aktualizacji w odpowiedzi na zmiany otoczenia regulacyjnego i nowe szanse rynkowe.
PGE wyjaśniło także, że przyjęcie strategii ciepłownictwa wynika bezpośrednio ze strategii grupy PGE zakładającej wydzielenie linii biznesowej Kogeneracja, mającej wykorzystywać potencjał wzrostu rynku ciepła sieciowego. Fundamentem do planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego PGE jest 16 elektrociepłowni funkcjonujących w ramach grupy, łącznie dysponujących blisko 6,7 GW zainstalowanej mocy cieplnej oraz ok. 2,5 GW zainstalowanej mocy elektrycznej, jak również ok. 500 km sieci ciepłowniczych.
Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)