Chodzi o 3-hektarową nieruchomość przy ul. Racławickiej w Warszawie.

Jak podał resort, akt notarialny ze strony agencji podpisał jej dyrektor wykonawczy Fabrice Leggeri. Podpisanie aktu notarialnego jest konsekwencją umowy między polskim rządem a Frontexem podpisanej w marcu br. Umowa weszła w życie 1 listopada 2017 r.

Reguluje ona również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników. Przewiduje też powstanie europejskiej szkoły dla dzieci pracowników agencji.

Liczebność stałego personelu Frontex-u w najbliższych latach ma się zwiększyć prawie trzykrotnie – z 400 pracowników do 1 tys. w roku 2020.

Frontex powstał w 2004 r. a od października 2016 r. działa jako Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Do głównych zadań agencji należą:

- monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka,

- monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE,

- zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej,

- wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych,

- wspieranie - wraz z innymi agencjami UE - krajowych organów straży przybrzeżnej.

Jednym z zadań agencji jest też nadzorowanie i organizowanie przymusowych powrotów z państw członkowskich.(PAP)

autor: Krzysztof Markowski