Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły o 6,5 proc. Przed miesiącem zamówienia na eksport nie zmieniły się.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji. (PAP Biznes)