"Prawie połowa Polaków (47 proc.) uważa, że przyjęcie przez Polskę waluty euro będzie czymś złym. Przeciwnego zdania jest co siódmy badany (14 proc.), a jedna piąta ankietowanych (20 proc.) sądzi, że zamiana polskiej waluty na euro nie będzie ani czymś dobrym, ani złym" - napisano w komentarzu.

"W porównaniu z wynikami ostatniego pomiaru (z czerwca 2017 r.), o trzy punkty procentowe wzrósł odsetek osób, które uważają, że wprowadzenie euro będzie czymś dobrym, a o trzy punkty procentowe zmalał odsetek osób, które uważają, że byłaby to zła zmiana" - dodano.

Z badania wynika, że dla 57 proc. badanych euro miałoby negatywne przełożenie na sytuację gospodarstw domowych, podczas gdy pozytywny wpływ dostrzega 12 proc., a neutralny 10 proc.

Badanie przeprowadzono w okresie 1-6 grudnia 2017 r. na reprezentatywnej próbie 1.059 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.