Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-01-08 7080,00 0,0% 8,3% -1,8% 27,1%
Miedź 3M USD/t 2018-01-08 7125,00 0,1% 8,4% -1,7% 27,5%
Ołów spot USD/t 2018-01-08 2611,75 2,6% 6,7% 5,1% 28,0%
Ołów 3M USD/t 2018-01-08 2604,00 2,5% 6,4% 4,7% 26,7%
Aluminium spot USD/t 2018-01-08 2158,75 -1,3% 8,4% -4,3% 25,4%
Aluminium 3M USD/t 2018-01-08 2175,00 -1,2% 8,2% -4,1% 27,0%
Cyna spot USD/t 2018-01-08 20020,00 0,0% 2,6% -0,4% -5,0%
Cyna 3M USD/t 2018-01-08 20000,00 0,1% 2,8% -0,1% -4,8%
Nikiel spot USD/t 2018-01-08 12486,50 0,0% 14,7% -1,7% 22,5%
Nikiel 3M USD/t 2018-01-08 12535,00 0,1% 14,5% -1,8% 22,4%
Cynk spot USD/t 2018-01-08 3405,00 0,7% 10,2% 2,0% 30,9%
Cynk 3M USD/t 2018-01-08 3386,00 1,0% 9,8% 2,0% 29,3%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-01-08 260,70 -0,4% 10,4% 0,2% 29,5%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-01-08 86,90 1,3% 1,3% -3,4% 23,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-01-08 702,85 0,8% 4,1% 1,0% 12,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-01-08 656,85 0,8% 4,3% 1,0% 13,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-01-08 633,75 -0,5% 6,3% 0,6% 21,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-01-08 593,04 -1,6% 6,9% 0,5% 21,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-01-08 361,09 -0,7% 6,8% -0,1% 13,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-01-08 361,34 0,1% 7,8% 0,4% 16,7%

(PAP Biznes)