Przedstawiając ponad dwustustronicowy raport w ośrodku politologicznym German Marshall Fund w Waszyngtonie, Benjamin Cardin, najwyższy rangą przedstawiciel Demokratów w senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych, skrytykował prezydenta Donalda Trumpa za ignorowanie groźby, jaką stanowi stosowanie przez Rosję niekonwencjonalnych hybrydowych metod w celu osłabienia instytucji demokratycznych na całym świecie.

"Podczas gdy prezydent Trump jest praktycznie bierny, Putin wciąż udoskonala swój asymetryczny arsenał i rozgląda się za przyszłymi okazjami zakłócania prac rządów oraz osłabiania poparcia dla demokratycznych i międzynarodowych instytucji" - zaznaczył Cardin.

Będący wnukiem imigrantów z carskiej Rosji senator ostrzegł, że niefrasobliwość administracji Trumpa wobec tego niekonwencjonalnego zagrożenia ze strony Rosji może doprowadzić do zakłócenia przez Kreml przyszłorocznych wyborów do Kongresu. "Wybory 2018 roku rozpoczęły się przed rokiem" - powiedział Cardin, który wcześniej był m.in. przewodniczącym kongresowej komisji helsińskiej.

>>> Czytaj też: Rosja przygotowuje się do dostaw broni z USA dla Ukrainy

Raport zatytułowany “Asymetryczny atak Putina na demokrację w Rosji i w Europie. Wnioski dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych" (Putin's Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security) jest rezultatem wielomiesięcznej pracy doradców i personelu biur 10 senatorów z Partii Demokratycznej, którzy są członkami senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych. Stanowi najbardziej szczegółowe i wyczerpujące opracowanie Kongresu dotyczące metod stosowanych przez rząd Putina w celu zachowania władzy w Rosji i destabilizacji zarówno dawnych republik Związku Radzieckiego, jak i okrzepłych demokracji na zachodzie Europy.

Raport zawiera szczegółowe analizy niekonwencjonalnych metod stosowanych przez Putina i jego otoczenie w celu zachowania władzy i wzbogacenia się zarówno w samej Rosji, jak i w 19 państwach Europy, w tym m.in. w państwach bałtyckich, w Niemczech, Francji i Szwecji. Stosowanie takich metod w Polsce nie jest przedmiotem osobnej analizy.

Pod raportem nie podpisał się żaden z 11 Republikanów, którzy stanowią większość senackiej Komisji Stosunków Zagranicznych.

Zdaniem autorów raportu reżim Putina w celu zachowania i konsolidacji swojej władzy w Rosji oraz osłabienia transatlantyckich związków i społeczeństw demokratycznych używa “służb specjalnych, mediów, firm państwowych i prywatnych, grup przestępczych, organizacji społecznych i religijnych, aby rozpowszechniać szkodliwą dezinformację, ingerować w wybory, rozprzestrzeniać korupcję oraz zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu".

"W skrajnych przypadkach służby specjalne rosyjskiego rządu stosowały prześladowania, a nawet zamachy na swoich politycznych przeciwników w kraju i za granicą, oszustwa podczas olimpiad oraz ochraniały i posługiwały się rosyjskimi cyberprzestępcami do ataków na amerykańskie firmy, by przechwycić informacje finansowe konsumentów" - czytamy we wstępie raportu.

Raport zawiera szereg zaleceń dla amerykańskich instytucji rządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i prywatnego sektora gospodarczego w sprawie wspólnego z sojusznikami USA przeciwdziałania agresji Kremla.

Autorzy raportu ostrzegają jednocześnie, że "takie przedsięwzięcia będą nieskuteczne i spełzną na niczym bez zaangażowania i przywódczej roli prezydenta Stanów Zjednoczonych".

>>> Polecamy: Browder: Magnitski zginął, bo wykrył największe oszustwo w historii Rosji. Część pieniędzy trafiła do Polski [WYWIAD]