Umowę w tej sprawie podpisano w piątek w Warszawie. Poinformował o tym PAP rzecznik prasowy Funduszu Sławomir Kmiecik.

Za inwestycję będzie odpowiedzialna bełchatowska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN."., która ma czas na jej realizację do końca czerwca 2020 r. Projekt obejmuje budowę instalacji stabilizacji osadów ściekowych w zamkniętych komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie; budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1 km; modernizację - poprzez przebudowę metodą bezwykopową - istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Inwestycja ma przyczynić się do "polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców Bełchatowa". Jak informuje Kmiecik, zaplanowana liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i tym samym liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 201.

Prawie 20 mln zł dofinansowania na realizację projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Ponad 11 mln zł to pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta.

Kmiecik zwrócił uwagę, że przedsięwzięcie bełchatowskiej spółki stanowi kolejny, II etap kompleksowego projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa" realizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013. Dotychczas Fundusz wypłacił spółce ponad 61,7 mln zł unijnego dofinansowania przy koszcie całkowitym ponad 135,8 mln zł.

Pieniądze te pozwoliły na podłączenie 6301 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i 2330 sieci wodociągowej w Bełchatowie. Wybudowano lub zmodernizowano wówczas: kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, kanalizację deszczową, bełchatowską oczyszczalnię ścieków oraz ujęcie wody Myszaki.

>>> Czytaj też: Padł kolejny rekord. Port Gdynia przeładował ponad 21 mln ton ładunków