Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 20,4% r/r do 6 384,8 mln USD w styczniu-listopadzie 2017 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 19,7% do 5 705,6 mln euro, podano w komunikacie.
"Udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 3,0%, w imporcie był wyższy o 0,6 p. proc. i stanowił 6,4%. Ujemne saldo wyniosło 26 175,3 mln zł (minus 6 783,9 mln USD, minus 6 108,1 mln EUR) wobec minus 20 755,4 mln zł (minus 5 333,7 mln USD, minus 4 795,8 mln EUR) w 2016 r." - czytamy w komunikacie.
Po jedenastu miesiącach 2017 r., tak jak w analogicznym okresie 2016 r., Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie.
"Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu ze styczniem – listopadem 2016 r. o 0,3 p. proc. i wyniósł 2,1 %, natomiast w imporcie był wyższy o 0,1 p. proc. i stanowił 1,1%. Dodatnie saldo wyniosło 8 225,7 mln zł (2 151,5 mln USD, 1 925,9 mln EUR) wobec 6 446,7 mln zł (1 651,7 mln USD, 1 484,0 mln EUR) w analogicznym okresie 2016 r." - czytamy dalej.
(ISBnews)