Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2,7 mld zł, podał GetBack. Jest to pierwsza transakcja grupy GetBack w tym kraju.
"Przeniesienie własności przedmiotowych portfeli nastąpi po uiszczeniu przez podmiot ustalonej ceny zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie.
W połowie listopada ub. GetBack poinformował, że oferta podmiotu z jego grupy dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro została wybrana przez bank działający na terytorium Hiszpanii jako najbardziej preferowana.
Spółka podała wówczas, że portfel składa się ze 186,3 tys. spraw i niezabezpieczonych wierzytelności osób indywidualnych.
We wrześniu GetBack poinformował, że spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z grupy kapitałowej GetBack planuje nabyć na rynku hiszpańskim.
GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
(ISBnews)