Przemysław Daca był dotychczas zastępcą dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ.

"Cieszę się, że osoba z tak dużym doświadczeniem przejmuje to stanowisko" – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna po przekazaniu aktu powołania nowemu prezesowi Wód Polskich.

"Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne wyzwania przede mną stoją. Na początku należy podjąć działania, by dostosować funkcjonowanie Wód Polskich do nowej ustawy Prawo Wodne oraz celów i strategii MGMiŻS" – zapewnił cytowany w komunikacie Przemysław Daca.

Przemysław Daca jest magistrem inżynierem ochrony środowiska. Pracował w administracji samorządowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie zajmował się ochroną środowiska oraz gospodarką ściekową. Następnie przez ponad 10 lat w Ministerstwie Transportu i Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmował się żeglugą śródlądową oraz śródlądowymi drogami wodnymi na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu. Od wielu lat współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w zakresie utrzymania i modernizacji śródlądowych dróg wodnych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Bożena Dymkowska