PKN Orlen uwzględni odwrócenie odpisu na Orlen Lietuva w jedn. wynikach IV kw.Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - PKN Orlen uwzględni odwrócenie odpisu aktualizującego wartość akcji Orlen Lietuva na ok. 0,8 mld zł w jednostkowych wynikach za IV kw. 2017 r., podała spółka.

"Oszacowana kwota odwrócenia odpisu wynika głównie z lepszych od planowanych wyników działalności Orlen Lietuva. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznych sprawozdań finansowych PKN Orlen S.A. i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Orlen podkreślił, że odpis ten nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdania finansowe za IV kwartał 2017 roku.

PKN Orlen opublikuje skonsolidowany raport za IV kwartał 2017 roku, a w nim jednostkową kwartalną informację finansową, 25 stycznia 2018 roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)