Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w listopadzie rdr o 3,0 proc., zaś mdm spadku o 9,2 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 7,3 proc., a mdm wzrosła o 1,8 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w listopadzie i grudniu:

grudzień grudzień listopad listopad
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 2,7 -10,2 9,1 -1,2
górnictwo i wydobywanie -8,4 9,4 -14,8 -12,8
przetwórstwo przemysłowe 3,5 -12,4 10,9 -1,3
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,7 7,0 3,2 8,1
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja -0,6 2,1 1,3 -1,3
PRODUKCJA BUDOWLANA 12,7 26,9 19,8 5

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2017 r. wzrosła o 6,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 16,6 proc. - podał również GUS.

Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 7,9 proc. i wzrost o 19,0 proc. mdm. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 5,2 proc. rdr.

Z kolei ceny produkcji przemysłowej w grudniu 2017 r. wzrosły rdr o 0,3 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,3 proc.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym wzrosły o 0,7 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian.