Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 4,1 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 6,2. W porównaniu do stycznia 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 7,4 pkt. proc.

"Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości wyższe niż przed miesiącem. Najwyższe wzrosty odnotowano w ocenach przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 5,0 i 4,9 pkt. proc.)" - napisano.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 4,5 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 4,3.

W styczniu br. WWUK osiągnął wartość o 8,7 pkt. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

"Również w przypadku WWUK, wszystkie składowe osiągnęły wartości wyższe niż miesiąc wcześniej. Największa poprawa dotyczyła ocen możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio: o 6,2 i 5,0 pkt. proc.). Oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłego poziomu bezrobocia wzrosły odpowiednio: o 3,7 i 2,8 pkt. proc." - napisano. (PAP Biznes)