W Gdańsku w piątek podpisane zostały dwie umowy na projektowanie wraz z nadzorem autorskim modernizacji linii kolejowej nr 202 Gdynia Chylonia – Słupsk. Umowy o łącznej wartości ok. 30 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z dwoma konsorcjami firm. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w IV kw. 2019 r., a nadzór ma trwać do III kw. 2023 roku. Prace budowlane mogą się rozpocząć w 2020 r.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Ireneusz Merchel wyjaśnił w Gdańsku, że na poprawę warunków podróży i przewozu towarów wpłynie przede wszystkim dobudowa nowych torów na tej trasie. Zapowiedział, że „po modernizacji na odcinku z Gdyni Chyloni do Wejherowa powstaną dwa nowe tory czyli będzie to linia czterotorowa, z wydzielonym ruchem aglomeracyjnym, co jest bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców”. Zaznaczył, że „na całym odcinku do Słupska będzie to linia dwutorowa, z nowoczesnym systemem sterowania ruchem kolejowym, co również pozwoli na zwiększenie przepustowości”.

Reklama

Dzięki modernizacji pociągi mają zwiększyć prędkość z obecnej maksymalnej 120 km/godz. do 200 km/godz, z możliwością dalszego podwyższania prędkości. „Chcemy, aby ta linia miała takie parametry techniczne na zdecydowanej większości trasy, które umożliwią jazdę z prędkością 230-250 km/godz” – dodał Merchel.

W ramach inwestycji planuje się m.in. budowę 18 nowych i modernizację siedmiu bezpiecznych przejść pod torami. Zakłada się też modernizację 47 mostów i wiaduktów.

Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poinformował, że koszt modernizacji linii wynosi 2 mld zł. Realizacja projektu jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakłada się, że czas podróży z Gdyni do Słupska skróci się o 15 minut. „Może to nie jest wiele, ale na trasie o długości 103 km ma być 25 przystanków, czyli średnio co ok. 4 km” – dodał.

Planuje się budowę pięciu nowych przystanków i przebudowę 22 stacji i przystanków. Nowe przystanki, o roboczych nazwach to: Reda Buczka (Gniewkowska), Bolszewo, Gościcino Zielony Dwór, Łebień i Siemianice. Nowe perony mają powstać m.in. w Gdyni Chyloni, Rumii, Redzie, Wejherowie, Gościcinie Wejherowskim, Bożympolu Wielkim, Godętowie, Lęborku, Pogorzelicach, Strzyżnie Słupskim, Leśnicach i Słupsku.

Merchel zapowiedział, że „niedługo PKP PLK rozpocznie prace związane ze Studium Wykonalności na odcinek Słupsk-Szczecin”. „W następnej perspektywie unijnej będziemy chcieli +zrobić+ też ten odcinek, żeby całe polskie Wybrzeże miało bezpieczne i szybkie połączenie kolejowe” - wyjaśnił.

Wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński wskazał, że inwestycje, zwłaszcza kolejowe na Pomorzu, obejmujące trójmiejski węzeł komunikacyjny są bardzo ważne nie tylko dla Polski północnej ale dla całego kraju. „Ze względu na porty będące bardzo ważnym elementem gospodarki polskiej” – podkreślił. Wyjaśnił, że chodzi o to, żeby „potok towarów, który w tej chwili realizowany jest głównie transportem kołowym zaczął się przenosić na kolej”. Przypomniał, że modernizowana będzie też linia 201 Gdynia-Kościerzyna-Bydgoszcz, na południe z Trójmiasta.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że modernizacja linii Gdynia-Słupsk „jest to absolutnie strategiczny projekt dla województwa”. Ocenił, że dzięki modernizacji połączenia kolejowego zwiększy się „integracja regionu”. „Dziesiątki lat czekaliśmy na lepsze połączenie ze Słupskiem, nie tylko dla pasażerów, ale też dla przewozów towarowych” – dodał.

Projekt na modernizację odcinka Gdynia – Lębork za ok. 17,4 mln zł ma wykonać konsorcjum spółek: Egis Poland, Torprojekt i WYG International. Natomiast dokumentację dotyczącą modernizacji odcinka Lębork – Słupsk za ok. 12,4 mln zł mają wykonać: Biuro Projektowe Budownictwa Komunalnego z Gdańska, Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania oraz Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych z Łodzi.

Na Pomorzu w ramach Krajowego Programu Kolejowego realizowane mają być inwestycje o łącznej wartości ok. 6 mld zł. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Sonia Sobczyk