PSE rozpoczynają publiczne konsultacje regulaminu rynku mocyWarszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy o rynku mocy rozpoczynają konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy, podała spółka.

"Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, w którym zarówno warunki współpracy PSE z pozostałymi uczestnikami rynku mocy, jak i opis organizacji tego rynku, będą czytelne i zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy. Organizujemy także, 2 lutego br., otwarte spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentujemy proponowane zapisy regulaminu oraz postaramy się opowiedzieć na wszystkie pytania związane z organizacją rynku mocy" - powiedział zastępca dyrektora departamentu rozwoju systemu PSE ds. wystarczalności generacji, cytowany w komunikacie.

Przedstawiony do konsultacji publicznych projekt regulaminu rynku mocy w szczegółowy sposób opisuje:
- harmonogram procesów rynku mocy;
- prawa i obowiązki uczestników rynku mocy;
- organizację i przebieg certyfikacji ogólnej, certyfikacji do aukcji głównej i certyfikacji do aukcji dodatkowych;
- warunki i sposób prowadzenia aukcji wstępnych i aukcji mocy;
- zakres informacji zawartych w rejestrze rynku mocy;
- warunki korzystania z rejestru rynku mocy przez uczestników rynku mocy;
- procedury związane z dostarczaniem mocy i rozliczaniem jego wykonywania, podano także.

"Szczegóły spotkania konsultacyjnego zostaną podane w odrębnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej PSE do 30 stycznia 2018 r." - czytamy także.

W styczniu 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał, rządowy projekt ustawy o rynku mocy, zakładający wprowadzanie w Polsce dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i gotowość do jej dostarczania. Według ustawy, moce wymagane do pokrycia szczytowego zapotrzebowania odbiorców, powiększonego o wymaganą nadwyżkę mocy w systemie elektroenergetycznym, mają być kontraktowane w aukcjach, w których dostawcy mocy oferowaliby operatorowi systemu przesyłowego tzw. obowiązek mocowy na okres dostaw.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są właścicielem ponad 14 000 km linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

(ISBnews)