Misja będzie połączona z oficjalną wizytą Hogana w Państwie Środka, przewidziane są spotkania z jego odpowiednikami w Chinach oraz działania promocyjne. W spotkaniach będzie uczestniczyć delegacja biznesowa. Będą to seminaria, poświęcone omówieniu lokalnego rynku i trendów konsumenckich; zaplanowane są dwustronne spotkania (B2B) przedsiębiorców z chińskim biznesmenami. W ramach misji jest przewidziany udział w targach żywności SIAL w Szanghaju.

Zaproszenie jest skierowane zarówno do organizacji producentów, jak i indywidualnych firm z kluczowych sektorów o największym potencjale udanej wymiany handlowej z Chinami. W misji przewidziano udział tylko jednego przedstawiciela danej firmy czy organizacji producentów.

Pozostali przedstawiciele mogą towarzyszyć delegacji, jednak ze względu na ograniczony limit miejsc, Komisja Europejska nie może zagwarantować, że wezmą udział w zaplanowanych wydarzeniach.

Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Osoby zainteresowane wyjazdem muszą do 7 lutego br. wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej KE: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriChina2018.

Udział w misji zostanie potwierdzony przez KE do połowy lutego br. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Dorota Skrobisz