W styczniu 46 proc. badanych dobrze ocenia pracę rządu, a 38 proc. źle - wynika z sondażu Kantar Public. W ubiegłym miesiącu 43 proc. Polaków oceniało pracę rządu dobrze, a 44 proc. oceniało ją źle.

9 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie dobrze" (6 proc. miesiąc wcześniej), a 39 proc. "raczej dobrze" (37 proc. przed miesiącem). Z kolei 13 proc. badanych ocenia pracę rządu "zdecydowanie źle" (12 proc. miesiąc wcześniej), a 25 proc. "raczej źle" (32 proc. przed miesiącem). 16 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

Przewaga pozytywnych opinii jest widoczna w ocenie pracy premiera Mateusza Morawieckiego - 44 proc. Polaków ocenia jego działania pozytywnie, a 24 proc. - negatywnie. 32 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie ocenić tej kwestii.

Ponad połowa Polaków (53 proc.) jest zadowolona z działalności prezydenta, odsetek osób niezadowolonych wynosi 32 proc., a 15 proc. badanych nie ma konkretnego zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono 12-17 stycznia 2018 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1.051 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

>>> Czytaj też: Polski dług publiczny spadł do 52 proc. PKB. Eurostat podał dane za III kw. 2017 r.