Umowa między Polską a Mongolią pozwoli m.in. na sumowanie okresów ubezpieczenia z obu państw, aby ustalić prawo do emerytury lub renty. "Umowa jest oparta na międzynarodowych standardach obowiązujących w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, tj. na zasadzie równego traktowania, zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia oraz zasadzie zachowania praw nabytych (transferu świadczeń)" - podkreśliło ministerstwo.

Umowa obejmuje: zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.

Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i drugim umawiającym się państwie. Tego rodzaju umowy Polska podpisała m.in. z Austrią, Belgią, Francją, Niemcami i Węgrami, Izraelem.

Minister Rafalska podpisała także porozumienie w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj” między Polską a Republiką Korei. Umowa została podpisana w trakcie spotkania z ambasadorem tego kraju w Polsce Sung-joo Choi.

"Jest to kolejne z serii porozumień międzynarodowych, których beneficjantami są młodzi obywatele w wieku 18-30 lat. Program pozwala im na pobyt za granicą przez okres maksymalnie jednego roku, poznanie kultury i zwyczajów drugiego państwa, jak również podjęcie zatrudnienia bez ubiegania się o pozwolenie na pracę" - wyjaśnia resort rodziny i pracy.

>>> Czytaj też: Polska mapa bezrobocia. Zobacz dane dla miast i powiatów