- Ergis, którego wyniki w IV kwartale 2017 zostały mocno obciążone rosnącymi kosztami surowców oraz wynagrodzeń, nie spodziewa się w pierwszym kwartale 2018 roku spadku cen polichlorku winylu (PVC) - poinformował podczas videokonferencji z inwestorami prezes Ergisu Tadeusz Nowicki. Prezes podtrzymuje politykę dywidendową spółki.

- Członkowie zarządu Selvity zawarli 12 miesięczny lock-up w związku z planowaną emisją 2,2 mln akcji serii H - podała spółka w komunikacie.

- Novina prognozuje, że w roku obrotowym 2018 osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Producent gier Movie Games chce w 2018 roku zadebiutować na giełdzie. Spółka zawarła w tym celu umowę z Domem Maklerskim Navigator - podała firma w komunikacie.

- Do ElectroMobility Poland, które w tym roku planuje rozpocząć budowę prototypów samochodu elektrycznego, wpłynęło w postępowaniu kilkanaście projektów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Reklama

- Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w Ulma Construccion Polska do 5,04 proc. - podała spółka w komunikacie.

- Spółka Brand24 zadebiutuje na NewConnect 30 stycznia - wynika z uchwał zarządu GPW.

- Beskidzkie Biuro Consultingowe podjęło decyzję o przeanalizowaniu opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie. Beskidzkie Biuro Consultingowe rozważa stworzenie grupy kapitałowej z ABS Investment jako podmiotem dominującym. Rozważa również połączenie się z ABS, przy uprzednim wydzieleniu działalności doradczej do podmiotu zależnego.

- W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Gekoplastu zawarto transakcje, których przedmiotem było 6.008.801 akcji spółki - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================