Jak poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firmy Dekra Certification i Istituto Italiano del Marchio di Qualita (IMQ) zawarły nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję. Oba podmioty zajmują się m.in. usługami certyfikacji systemów zarządzania. Polegają one na tym, że niezależny, uprawniony do tego podmiot udziela pisemnego zapewnienia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

"Przedsiębiorcy wspólnie ustalali ceny, jakie oferowali za usługi certyfikacji systemów zarządzania, a także podzielili między sobą klientów. Niedozwolona praktyka trwała cztery i pół roku. Informacje o zmowie uzyskaliśmy w wyniku przeszukań w należących do spółek lokalach oraz w wyniku podjęcia przez obu przedsiębiorców współpracy w ramach programu łagodzenia kar (tzw. leniency)" – poinformował prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Reklama

Porozumienie dotyczyło m.in. certyfikatów: ISO 9001 (System zarządzania jakością), ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem), OHSAS 18001/PN-N 18001 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji).

Jak ustalił UOKiK, zmowa, trwająca w latach 2009-2014, zaczęła się od przypadkowego spotkania menedżerów Dekra i IMQ. W trakcie rozmowy wyrazili oni chęć zawarcia porozumienia oraz wstępnie ustalili, jak będzie ono wyglądało. Konkretnych uzgodnień dokonywali podczas kolejnych wspólnych spotkań, rozmów telefonicznych oraz w mailach.

Według Urzędu, klienci, planując zakupić usługę certyfikacji, najczęściej wysyłali zapytania ofertowe do kilku przedsiębiorców. Bardzo często zwracali się wówczas do spółek, z którymi zamierzali kontynuować lub nawiązać współpracę, o wskazanie innej jednostki certyfikującej, którą mogą poprosić o przesłanie oferty. Firmy Dekra i IMQ umówiły się, że w przypadku klientów, na pozyskaniu lub utrzymaniu których zależało jednej ze spółek, będą wskazywali wzajemnie siebie. Jednocześnie ustaliły, że ta druga propozycja - zwana w ramach porozumienia „kontrofertą” - będzie wyższa. UOKiK podał, że udokumentował 125 przypadków praktycznej realizacji porozumienia, z czego w 57 przypadkach z prośbą o wystawienie kontrofert zwracało się IMQ, a 68 razy – Dekra.

Jak podkreślił UOKiK, w efekcie tych działań podmiot poszukujący usługi certyfikacji otrzymał mniej korzystną ofertę niż w warunkach konkurencji. Jednocześnie mógł mieć błędne przeświadczenie, że otrzymał najlepsze propozycje.

Urząd nałożył na IMQ karę finansową w wysokości ponad 461 tys. zł., przy czym została ona obniżona o połowę ze względu na to, że spółka częściowo skorzystała z programu łagodzenia kar w zamian za współpracę. Dekra uniknęła sankcji, bo poszła na współpracę z UOKiK sześć dni wcześniej niż IMQ.

UOKiK podkreślił, że złagodzenie kar możliwe było m.in. dlatego, że żadnej ze spółek nie można było jednoznacznie uznać za inicjatora porozumienia, obie też w pełnym zakresie współpracowały z urzędem antymonopolowym. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski

edytor: Sonia Sobczyk