"Na początku stycznia została zawarta umowa kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), działającym w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego. Kredyt w wysokości 580 mln euro pomoże sfinansować budowę odcinka drogi ekspresowej między Lublinem a Rzeszowem o długości 157,5 km (S19), która łączy Warszawę z Polską południowo-wschodnią" - wskazał Hudak.

Jak dodał wiceszef EBI, kolejne dwie umowy kredytowe podpisano w środę w Poznaniu. "Kredyt w wysokości 485 mln zł (114 mln euro) udzielony Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Poznaniu (MPK Poznań) sfinansuje modernizację taboru tramwajowego, zakup nowych autobusów, w tym autobusów elektrycznych, oraz modernizację zajezdni tramwajowych i autobusowych" - zaznaczył.

Z kolei, kredyt w wysokości 178 mln zł (42 mln euro) "sfinansuje budowę lub odnowienie około 1160 mieszkań socjalnych i 14 placówek służby zdrowia w Poznaniu, zapewniając dostęp do nowych lub wyremontowanych lokali socjalnych prawie 3000 osób" - powiedział Hudak. Wsparcie otrzymał od EBI Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (ZKZL).

Jak poinformował EBI, udzielenie "pierwszego bezpośredniego kredytu dla ZKZL" było możliwe, dzięki Europejskiemu Funduszowi na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który "udzielił gwarancji na tę operację".

Reklama

Vazil Hudak wskazał jednocześnie, że w 2017 roku łączna wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny wyniosła 5,042 mld euro, co stanowi wzrost o 13 proc. w ujęciu rok do roku. Dodał, że z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych i gwarancji przyznanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) o wartości 358,2 mln euro, "łączne zaangażowanie Grupy EBI w Polską gospodarkę wyniosło 5,42 mld euro". "W wyniku tego Polska stała się piątym co do wielkości odbiorcą finansowania EBI po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech" - zaznaczył.

Jak podkreślił, z kolei, szef biura EBI w Warszawie Piotr Michałowski w szczególności, Polsce udało się wdrożyć "Plan Inwestycyjny dla Europy, obejmujący operacje o wartości 1,1 mld euro gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)".

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.(PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Dorota Skrobisz