Sejm uchwalił w piątek pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Jak zaznaczył Baniak, cieszy m.in. sześć miesięcy ulgi ZUS-owskiej dla nowych firm czy wielokrotnie zapowiadana likwidacja numeru REGON.

"Ustawa ta jest szansą na poprawę relacji biznesu z administracją. Wprowadzony katalog zasad postępowania - głównie dla organów administracji, częściowo także dla przedsiębiorców - daje nadzieję na wzmocnienie pozycji przedsiębiorców" - zaznaczył.

Jak podkreślił Baniak przyjęta w piątek ustawa zakłada, że organ nie może żądać dokumentów, które nie są wymagane przepisami prawa. "Wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Organy mają obowiązek współdziałać w celu załatwienia sprawy wniesionej przez prowadzącego działalność gospodarczą. Obowiązuje domniemanie uczciwości i dobrej wiary przedsiębiorcy" - wskazał.

"Niestety praktyka kilkunastu lat obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pokazała, że przypominanie - wydawałoby się - oczywistości jest niezbędne" - ocenił.

Baniak zaznaczył, że uchwalony pakiet zmian "stanowi zarazem realizacje Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Dorota Skrobisz