W nocy ze środy na czwartek Senat przyjął uchwałę zmieniającą regulamin Izby - uchylono zapisy, że głosowania w sprawach personalnych są tajne i że odbywają się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Projekt uchwały o zmianach w regulaminie został wniesiony przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego po tym, jak 19 stycznia Izba nie wyraziła zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta, o co wnioskowała prokuratura.

W czwartek w Radiowej Trójce Karczewski powiedział, że "nie ma możliwości reasumpcji głosowania" w sprawie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta. Dopytywany, czy ponowne głosowanie byłoby możliwe, jeśli pojawiłby się inny wniosek w tej samej sprawie senatora Koguta, powiedział: "W tej samej sprawie, inny wniosek - jest to niemożliwe. Inny wniosek, w innej sprawie - jest w każdej sytuacji możliwy i wtedy już będzie głosowane jawnie".

Marszałek dodał, że cieszy się ze zmiany w regulaminie dotyczącej jawności głosowania. "To (był) taki anachroniczny przepis. Tradycyjnie nie dokonujemy zmian w regulaminie; on został uchwalony wiele, wiele lat temu, ma jeszcze wiele zapisów, nad którymi należałoby się zastanowić" - zaznaczył.

Zmiana w regulaminie Senatu uchyla artykuły przewidujące, że głosowania w sprawach personalnych są tajne i że odbywają się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Przewiduje też jawność głosowań dotyczących wyboru i odwołania marszałka oraz wicemarszałków Senatu.

Reklama

Nowe brzmienie otrzymał przepis w sprawie utajniania obrad: Senat rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności, przedstawicieli prasy, radia i telewizji po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku - bez dyskusji.

Ponadto zmiana znosi zapis, na mocy którego za nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w głosowaniu tajnym nie groziły senatorom sankcje finansowe. Dotąd regulamin Senatu zakładał obniżenie o 1/30 uposażenia i diety parlamentarnej "za nieusprawiedliwione niewzięcie w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 głosowań, jeżeli głosowań było więcej niż 10, z wyłączeniem głosowań dotyczących wniosków formalnych oraz głosowań tajnych".

Zmiany w regulaminie wchodzą w życie w dniu podjęcia uchwały przez Senat, a więc w czwartek.(PAP)

autor: Olga Zakolska