Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

CCC

Marcin Pałażej złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa CCC ze skutkiem na 31 stycznia 2018 roku, poinformowała spółka. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za styczeń br. wyniosły 243,3 mln zł i były wyższe o 21,1% r/r, podała spółka.>>>>

Legimi

Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie emisji publicznej do 75 000 akcji serii B na okaziciela (na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 31 stycznia br.) i zamierza wprowadzić te walory do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Cenę emisyjną akcji serii B ustalono na 13,9 zł za sztukę. >>>>

PKN Orlen

Orlen Lietuva, litewska spółka z grupy PKN Orlen, uruchomiła w terminalu w Butyndze nad Morzem Bałtyckim nowy zbiornik o pojemności 52 tys. metrów sześc. To szósty tam tego typu obiekt. Magazynowana będzie w nim ropa naftowa z tankowców, które zaopatrują w surowiec rafinerię w Możejkach. >>>>

Elektrobudowa

PKN Orlen podjął decyzję o rozbudowie pojemności magazynowej na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie, poinformowała spółka. Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy terminala, który realizuje Elektrobudowa za 40 mln zł planowane jest w połowie przyszłego roku.>>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Selvita

Selvita ustaliła cenę maksymalną 2,2 mln akcji serii H, oferowanych we wtórnej ofercie publicznej, na 61 zł za akcję, podała spółka. Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu (dla inwestorów instytucjonalnych) oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się w piątek, 2 lutego, podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym. >>>>

Selvita ocenia, że realizacja wszystkich założeń czteroletniego planu rozwoju powinna zwiększyć kapitalizację spółki do 2 mld zł w 2021 roku wobec 813 mln zł według stanu na 31 stycznia br. Najważniejszym projektem w tym planie jest samodzielna realizacja faz I i IIa badań klinicznych i komercjalizacja SEL120. Obecnie Selvita nie rozważa akwizycji, chce podpisywać jedną umowę partneringową rocznie, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka >>>>

TXM

TXM skupi się w tym roku wszystkim na porządkowaniu biznesu, ale w IV kw. planuje sporządzenie planu strategicznego na kolejny rok, zakładającego również rozwój ilościowy sieci, poinformował ISBnews prezes Marcin Gregorowicz. >>>>

TXM w e-commerce kończy ujednolicenie oferty ze sklepami stacjonarnymi i planuje otwarcie sprzedaży internetowej w Rumunii, a także nadal podtrzymuje plan zwiększenia sprzedaży produktów pochodzących z importu do 70%, wynika z wypowiedzi prezesa Marcina Gregorowicza dla ISBnews. Zarząd liczy, że uda się zwiękzyć w tym roku sprzedaż o ok. 15%. >>>>

4Mobility

4Mobility nawiązało współpracę z siecią stacji paliw Circle K Polska, poinformowały spółki. Circle K udostępni specjalnie dedykowane miejsca parkingowe na swoich stacjach w Warszawie, co zwiększy dostępność usługi na terenie miasta. W pierwszym etapie współpracy będzie można wypożyczyć i zostawić auta 4Mobility przy 9 stacjach Circle K. >>>>

TIM

Przychody TIM wzrosły o 6,6% r/r do 650,38 mln zł w 2017 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody z kanału e-commerce wyniosły 467,3 mln zł i były wyższe o 8% r/r. >>>>

Grupa Kęty

Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka. >>>>

Grupa Kęty prognozuje 2 893 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku wobec 2 646 mln zł szacowanych za 2017 r. (+9% r/r) oraz 253 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 242 mln zł w 2017 r. (+5% r/r), podała spółka. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 335 mln zł w 2018 r. >>>>

Grupa Kęty spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury, rozbudowuje moce produkcyjne i planuje zatrudnienie ok. 300 osób w tym roku oraz wzrost wynagrodzeń o ok. 5%, poinformował dyrektor finansowy Adam Piela.>>>>

Play Communications

Play wybudował 697 nadajników brutto w 2017 roku i planuje wybudować ponad 1000 nadajników w 2018 roku, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso zanotowało wzrost spłat z wierzytelności o 18% r/r do 173,5 mln zł w 2017 r., podała spółka. Kredyt Inkaso rozważy uruchomienie w bieżącym kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu wartego do 300 mln zł. >>>>

Agora

Zarząd Agora w ramach działań restrukturyzacyjnych planuje przeprowadzenie zwolnień pracowników w w segmencie Druk w Grupie Agora, Agora S.A i półce Agora Poligrafia w okresie od 21 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r, poinformowała spółka. Agora zapowiedziała, że po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami załogi poinformuje o o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia, która w całości obciąży wynik I kw. br. >>>>

Robyg

Robyg rozpoczął sprzedaż 259 mieszkań w ramach V etapu inwestycji Stacja Nowy Ursus w Warszawie, podała spółka. "Nowa faza projektu - zlokalizowanego przy ul. Posagu 7 Panien w Warszawie - obejmuje 259 mieszkań o powierzchni od 33 m2 do 77 m2 i 6 lokali usługowych. Pięcioetapowe osiedle będzie docelowo składać się z ponad 1000 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 51,6 tys. m2" - czytamy w komunikacie. Prowadzenie prac budowlanych zaplanowane jest od I kw. 2018 r. do III kw. 2019 r., podano również.

Sescom

Sescom opublikował prospekt emisyjny w związku z przejściem na rynek regulowany GPW z NewConnect. Spółka chce zadebiutować na GPW w 2018 r., bez emisji akcji, choć nie wyklucza emisji w przyszłości, podał Sescom. >>>>

Idea Bank

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna zarejestrował połączenie Idea Leasing z Getin Leasing, poinformował Idea Bank. Zarejestrowana została również zmiana firmy spółki przejmującej (Idea Leasing) na Idea Getin Leasing, dodano. "Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Getin Leasing na Idea Leasing. Z dniem połączenia Idea Getin Leasing przysługują wszelkie prawa i obowiązki obu łączących się spółek. Połączenie spółek odbyło się w trybie połączenia przez przejęcie, [...] poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej" - czytamy w komunikacie. Celem połączenia jest uproszczenie struktury spółek prowadzących działalność leasingową, w której Idea Bank posiada zaangażowanie kapitałowe oraz osiągnięcie synergii kosztowych, podano wcześniej.

GetBack

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln euro tj. ok. 1 mld zł, podał GetBack. "Zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienie własności nabytych portfeli nastąpiło po uiszczeniu przez podmiot ustalonej ceny, co nastąpiło po podpisaniu umowy. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących przedmiotowych portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie.

Dekpol

Dekpol prognozuje osiągnięcie 710 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., poinformowała spółka. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) wprowadziła do sprzedaży dla klientów indywidualnych taryfę antysmogową, poinformowała spółka. Wzrost sprzedaży oferty dla przedsiębiorstw "Naturalnie, że energia" w 2017 r. wyniósł 1100% w stosunku do roku 2016, dodano.>>>>

Enea

Enea wprowadziła nową ofertę pod nazwą Enea Eco, która ma zachęcać do zwiększenia zużycia energii w godzinach 22:00-6:00, podała spółka. >>>>

Famur

Famur, podpisał list intencyjny z OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie w sprawie współpracy przy realizacji dostaw i świadczeniu usług do spółki "Gorno-obogatitelnyj kompleks „Inaglinskij" z siedzibą w Jakucji za około 19,5 mln euro, podał Famur. >>>>

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica zawarła z Goodyear Dunlop Tires Operations ramowe umowy sprzedaży oraz odsprzedaży, które zmieniają dotychczasowy model współpracy pomiędzy spółką a Grupą Goodyear. Zmiana powinna mieć pozytywny wpływ na wynik spółki za 2018 r. w wysokości do kilku milionów złotych, szacuje Dębica.>>>>