Selvita: Realizacja strategii powinna przynieść 2 mld zł kapitalizacji w 2021 r.


Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Selvita ocenia, że realizacja wszystkich założeń czteroletniego planu rozwoju powinna zwiększyć kapitalizację spółki do 2 mld zł w 2021 roku wobec 813 mln zł według stanu na 31 stycznia br. Najważniejszym projektem w tym planie jest samodzielna realizacja faz I i IIa badań klinicznych i komercjalizacja SEL120. Obecnie Selvita nie rozważa akwizycji, chce podpisywać jedną umowę partneringową rocznie, poinformowali przedstawiciele spółki.
"Jeśli zrealizujemy plan inwestycyjny na najbliższe 4 lata i pozyskamy zakładane środki z emisji, to kapitalizacja Selvity będzie na poziomie 2 mld zł w 2021 r. To jest przeciętna wartość na giełdzie amerykańskiej spółki biotechnologicznej, która ma lek w II fazie badań klinicznych. Jeśli SEL120 osiągnie sukces, to tyle powinna być warta Selvita za 4 lata. Inne projekty w naszym pipeline stanowią dodatkowy potencjał wzrostu" - powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski podczas konferencji prasowej.
Całość obecnej emisji spółka chce przeznaczyć na rozwój segmentu innowacyjnego, głównie projektu SEL120, który chce doprowadzić do II fazy badań klinicznych.
"Naszym najbardziej zaawansowanym projektem i głównym celem emisji jest SEL120. Planujemy, że w tym roku uda się rozpocząć I fazę badań klinicznych, a w 2019 roku podpisać deal partneringowy na znacznie lepszych warunkach finansowych, niż w przypadku SEL24" - powiedział wiceprezes i dyrektor ds. naukowych Krzysztof Brzózka.
"SEL120 chcielibyśmy zachować dla siebie, by potwierdzić skuteczność w badaniach na ludziach. Chcemy zainwestować mocniej w projekty, które są w fazie odkrycia, optymalizacji tak, by w pojedynczy projekt inwestować mniej - kilka, a nie kilkanaście milionów złotych i komercjalizować na warunkach porównywalnych z SEL24" - powiedział Przewięźlikowski.
Selvita pracuje jednocześnie nad przełomowymi terapiami w dwóch innych obszarach: platformie metabilizmu nowotworów oraz platformie immunologicznej i immunoonkologicznej.
Dodał, że pion usługowy powinien - tak jak do tej pory - rozwijać się w tempie 30% rocznie, by Selvita stała się ważnym europejskim graczem.
"Jeżli chcemy być preferowanym partnerem dla dużych firm farmaceutycznych, musimy kilka razy urosnąć. Chcemy w przyszłości iść na pełnej prędkości - tak jak to robią nasi amerykańscy czy europejscy koledzy. Mamy potencjał, polscy naukowcy są kształceni na bardzo wysokim poziomie. SEL120 jest głównym obszarem naszych działań, ale mamy też kilka innych projektów na platformie terapii celowanych" - zaznaczył prezes.
Dodał, że Selvita będzie komercjalizować projekty w różnych fazach rozwoju. Projekty "first in class", w których spółka ma finansowanie grantowe oraz te, które są blisko jej kluczowych kompetencji będą sprzedawane na późniejszym etapie rozwoju.
Plan zakłada, że Selvita będzie podpisywać jeden kontrakt partneringowy każdego roku.
"Obecnie Selvita nie rozważa akwizycji, mamy do realizacji czteroletni plan. To jest ambitna strategia wymagająca dużego kapitału, ale realizująca cel zmiany codziennego życia pacjentów. Sektor usługowy dalej ma być filarem naszego rozwoju. To będzie segment o największej liczbie pracowników, na pewno stabilnie rosnących przychodach i zyskach. Ten segment zamierzamy mocno rozwijać, by być globalnie graczem z pierwszej dziesiątki" - powiedział Przewięźlikowski.
Strategia Selvity zakłada, że spółka zainwestuje ok. 390 mln zł w latach 2017-2021, w tym 140 mln zł Selvita planuje pozyskać ze środków z emisji akcji, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.
"Dołożyliśmy staranności, by ten plan był przygotowany konserwatywnie, jest sporo buforów i czujemy się bezpiecznie jeśli chodzi i realizację scenariusza finansowego i naukowego" - podkreślił wiceprezes i dyrektor zarządzający Selvity Bogusław Sieczkowski podczas spotkania.
Selvita - na dzień prospektu emisyjnego, związanego z emisją 2,2 mln akcji serii H - nie określiła zasad polityki dywidendy. Zarząd planuje, że w kolejnych latach będzie rekomendował pozostawienie zysku w spółce w kolejnych latach.
"Zarząd zamierza zaproponować akcjonariuszom, by zysk osiągnięty w najbliższych latach obrotowych pozostał w spółce. Umożliwi to emitentowi dalszy dynamiczny rozwój działalności. Ponadto w chwili obecnej spółka znajduje się na etapie rozwoju, w którym celowe wydaje się zatrzymanie większości generowanych zysków" - czytamy w prospekcie.
Selvita ustaliła dziś cenę maksymalną 2,2 mln akcji serii H, oferowanych we wtórnej ofercie publicznej, na 61 zł za akcję. Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu (dla inwestorów instytucjonalnych) oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się w piątek, 2 lutego.
"Spodziewamy się dużego popytu i objęcia wszystkich oferowanych akcji przez inwestorów. Nasi inwestorzy finansowi wyrazili pełne poparcie dla emisji - podkreślił Przewięźlikowski.
Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.
(ISBnews)