"W ramach projektu intencją stron jest prowadzenie negocjacji, zmierzających do wypracowania modelu współpracy i zawarcia umowy na dostawę szczegółowo uzgodnionego zakresu urządzeń i maszyn górniczych. Wstępnie uzgodniony zakres dostaw obejmuje sekcje obudowy zmechanizowanej oraz zestaw przenośników zgrzebłowych, w tym przenośnika ścianowego i przenośnika podścianowego z urządzeniami pomocniczymi" - czytamy w komunikacie. 

Jak podaje spółka, minimalna szacunkowa wartość uzgodnionego wstępnie zakresu dostaw wynosi 19,5 mln euro i zostanie ostatecznie doprecyzowana przez strony po szczegółowym uzgodnieniu zakresu dostaw oraz specyfikacji technicznej sprzętu, co zostanie odzwierciedlone w umowie.

"List intencyjny wygasa z dniem wejścia w życie umowy bądź w przypadku nie podpisania umowy i nie wprowadzenia jej w życie do dnia 26.02.2018 r. " - podkreślono w komunikacie.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)