Kredyt Inkaso:Spłaty z wierzytelności wzrosły o 18% r: r do 173,5 mln w 2017 r.Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zanotowało wzrost spłat z wierzytelności o 18% r/r do 173,5 mln zł w 2017 r., podała spółka. Kredyt Inkaso rozważy uruchomienie w bieżącym kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu wartego do 300 mln zł.

"Wysoka efektywność operacyjna, rosnąca wielkość obsługiwanego portfela wierzytelności oraz poprawiająca się sytuacja ekonomiczna dłużników sprawiają, że z optymizmem podchodzimy do kwestii spłat wierzytelności także w kolejnych okresach" - powiedział członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso, Bastian Ringhardt, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 (okres kwiecień - grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost o 32% r/r. W samym III kw. roku obrotowego 2017/18 (październik - grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 47,3 mln zł, co oznacza wzrost o 48% r/r. Dane o wysokości spłat z wierzytelności w III kwartale roku obrotowego 2017/2018 nie zostały jeszcze zaudytowane, wyjaśnia spółka.

Spółka dysponuje własnym, wysoko wyspecjalizowanym zespołem do dochodzenia zapłaty z portfeli wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz samodzielnie stworzonym systemem informatycznym, pozwalającym jej na pełną automatyzację i standaryzację działań prawnych w procesie zarządzania wierzytelnościami. Działaniom Kredyt Inkaso sprzyja ponadto korzystne otoczenie makroekonomiczne, a konkretnie rosnące płace i rekordowo niskie bezrobocie, podano także.

W grudniu 2017 r. Kredyt Inkaso uplasowało w ramach oferty publicznej czteroletnie obligacje serii PA01 o wartości nominalnej 14,3 mln zł. Była to pierwsza emisja w ramach uchwalonego programu wartego do 300 mln zł, zgodnie z prospektem emisyjnym ważnym do listopada 2018 r. Spółka przygotowuje się do emisji serii PA02.

"Z ofertą obligacji kolejnej serii, PA02, moglibyśmy ruszyć nie wcześniej niż w marcu, pod warunkiem sprzyjających warunków rynkowych. Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostałyby pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów" - podsumował Ringhardt.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)