"Na podstawie umów zmieniony zostanie model współpracy pomiędzy spółką a Grupą Goodyear (zdefiniowana poniżej) – od wielu lat największym odbiorcą produktów spółki. Spółka będzie dostarczać Goodyear wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo Dębica będzie mogła sprzedawać do Goodyear opony produkowane pod markami należącymi do niej. Zbycie takich opon do Goodyear będzie rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Dębicy ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Dębica będzie miała możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Dębicy od Goodyear w celu ich dalszej odsprzedaży, podano również.

Ponadto Goodyear, w ramach umów, umożliwi Dębicy korzystanie z wszelkich danych technicznych i licencji, w zakresie w jakim może być potrzebne do wytwarzania i sprzedaży produktów zgodnie z zamówieniami Goodyear, bez dodatkowych płatności ze strony Dębicy.

"Zawarcie przedmiotowych umów zostało uznane za informację poufną ze względu na jej możliwy pozytywny wpływ na wyniki spółki oraz szacowane zwiększenie się zysku. Zarząd szacuje, że zmiana zasad współpracy powinna mieć pozytywny wpływ na wynik spółki za 2018 r. w wysokości do kilku milionów złotych. Ze względu na zmienność uwarunkowań rynkowych, nie da się obecnie dokonać szacunku w sposób bardziej precyzyjny, a ostateczny wpływ na wynik może różnić się od szacowanego" - czytamy także w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku jej inwestorem strategicznym jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear S.A. posiada ok. 81,35% kapitału zakładowego spółki. FO Dębica sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

(ISBnews)