Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-02-02 7003,75 -1,0% -2,2% -2,8% 19,3%
Miedź 3M USD/t 2018-02-02 7045,00 -1,0% -2,2% -2,8% 19,7%
Ołów spot USD/t 2018-02-02 2703,75 0,6% 4,9% 8,8% 15,5%
Ołów 3M USD/t 2018-02-02 2681,00 0,6% 4,3% 7,8% 14,6%
Aluminium spot USD/t 2018-02-02 2209,50 -0,7% -1,9% -2,1% 21,6%
Aluminium 3M USD/t 2018-02-02 2210,00 -0,7% -2,4% -2,6% 20,8%
Cyna spot USD/t 2018-02-02 21690,00 0,6% 7,8% 7,9% 9,6%
Cyna 3M USD/t 2018-02-02 21530,00 0,6% 7,4% 7,5% 8,5%
Nikiel spot USD/t 2018-02-02 13400,00 -4,0% 6,7% 5,5% 29,6%
Nikiel 3M USD/t 2018-02-02 13435,00 -4,0% 6,5% 5,3% 29,2%
Cynk spot USD/t 2018-02-02 3550,25 -1,5% 5,3% 6,4% 25,0%
Cynk 3M USD/t 2018-02-02 3502,00 -1,5% 4,6% 5,5% 22,8%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-02-02 221,10 2,8% -15,4% -15,0% 31,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-02-02 82,95 1,5% -3,8% -7,1% 21,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-02-02 733,58 -1,3% 6,3% 5,4% 14,4%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-02-02 687,58 -1,4% 6,8% 5,7% 15,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-02-02 650,53 -1,3% 3,4% 3,2% 22,6%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-02-02 595,78 -1,4% 1,3% 0,9% 20,3%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-02-02 362,29 -1,9% -0,2% 0,3% 16,4%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-02-02 361,04 -1,9% 0,2% 0,3% 19,2%

(PAP Biznes)