Wizyta szefa polskiej dyplomacji w Brukseli rozpocznie się - jak poinformowało PAP biuro prasowe - w środę wieczorem od rozmowy z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Belgii Didierem Reyndersem. Minister Czaputowicz omówi z nim "polsko-belgijskie relacje dwustronne, a także w szerszym kontekście współpracę Grupy Wyszehradzkiej z krajami Beneluxu". Poruszy też "temat współpracy na forum ONZ oraz współpracy UE-Rosja, jak również kwestie dotyczące Brexitu i przygotowań do szczytu NATO w Brukseli w 2018 r."

Z kolei w czwartek minister spraw zagranicznych spotka się z szefową unijnej dyplomacji. Z Federiką Mogherini "będzie rozmawiał m.in. o kwestii stabilizacji sąsiedztwa na południu, jak i na wschodzie UE oraz o nowej strategii UE dla Bałkanów Zachodnich".

Również w czwartek zaplanowane jest spotkanie szefa polskiej dyplomacji z wiceprzewodniczącym KE Fransem Timmermansem, które - jak podało biuro prasowe MSZ - "pozwoli na kontynuację rozmowy zapoczątkowanej przez ministra w styczniu". "Wpisuje się ono w trwający intensywny dialog między Polską a Komisją w sprawie reformy sądownictwa w naszym kraju" - podało biuro prasowe resortu dyplomacji.

Czaputowicz spotkał się poprzednio z Timmermansem 21 stycznia. Rozmowa musiała się odbyć na lotnisku w Brukseli, bo wiceszef KE właśnie wylatywał na spotkanie do Sofii. Polski minister mówił po tej rozmowie, że dialog będzie kontynuowany. Zaproponował też wówczas wysłanie przez Polskę ekspertów, którzy będą pracować z ekspertami Komisji Europejskiej, żeby przedstawić stanowisko ws. reformy sądownictwa.

Także w czwartek przewidziane jest spotkanie szefa MSZ z komisarz Jourovą. W rozmowie z unijną komisarz ds. sprawiedliwości szef polskiego MSZ podkreśli z kolei, że "Polska sprzeciwia się łączeniu procedury z art. 7 ust. 1 TUE z alokacjami z unijnego budżetu, ponieważ jest to niezgodne z prawem UE i przeczy traktatowym celom polityki spójności".

Komisarz Jourova w styczniu powiedziała, że trwają prace nad sposobem uzależnienia wypłaty wszystkich środków UE od skutecznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. "To logiczne, że jeśli wykorzystujemy pieniądze zebrane od europejskich podatników, musi być gwarancja, że mamy niezależny wymiar sprawiedliwości i praworządność" - podkreśliła wówczas.

Komisja Europejska, uruchamiając w grudniu 2017 roku wobec Polski procedurę z art. 7.1. unijnego traktatu, który mówi, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE (składająca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) większością czterech piątych, po uzyskaniu zgody PE, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych.

Jednocześnie KE przyjęła wtedy też zalecenia, w których wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Chodzi m.in. o wprowadzenie zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów.

Także w czwartek minister Czaputowicz spotka się z komisarz Elżbietą Bieńkowską. Podczas rozmowy - podało biuro prasowe MSZ - "zwróci uwagę na konieczność intensyfikacji działań Komisji Europejskiej w zakresie ochrony jednolitego rynku, w szczególności jeśli chodzi o przeciwdziałanie praktykom protekcjonistycznym niektórych państw członkowskich i realizację czterech swobód, zwłaszcza swobody przepływu towarów i usług (również w kontekście przyjętej w zeszłym roku dyrektywy o pracownikach delegowanych)".

"Minister wskaże również istotne dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego uwarunkowania realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego" - podało MSZ.

>>> Czytaj też: Europosłowie PSL są za odwołaniem Czarneckiego z funkcji wiceszefa PE