GetBack  

GetBack poinformował o podpisaniu dokumentu zawierającego zobowiązanie banku z siedzibą za granicą do finansowania funduszu w 100% kontrolowanego przez GetBack, tzw. term sheet, podała spółka. Zgodnie z treścią term-sheet, bank będzie dążył do zapewnienia przez banki lub instytucje kredytowe funduszowi finansowania w wysokości do 300 mln zł. "Term-sheet zawiera szczegółowe wymogi dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej GetBack oraz funduszu, które muszą być spełnione po udzieleniu finansowania oraz postanowienia dotyczące zobowiązań GetBack oraz funduszu zmierzających do zmniejszenia zaangażowania w finansowanie na wypadek niespełnienia tych wymogów. Pozostałe warunki term-sheet odpowiadają standardowym warunkom spotykanym w tego rodzaju finansowaniach" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje      

Baltona   

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 30,36 mln zł w styczniu 2018 roku i były wyższe o 7% r/r, podała spółka. Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w styczniu przychody wysokości 22,39 mln zł, co oznacza wzrost o 8% r/r, podano w komunikacie. W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w styczniu wzrosły o 1% r/r do 2,01 mln zł. W segmencie B2B przychody wzrosły o 5% r/r do 5,96 mln zł, podano także. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w raporcie okresowym. Spółka podała także, że dane za okresy poprzednie różnią się od opublikowanych ze względu na przeliczenie sprzedaży w walutach obcych po kursie średniorocznym.  

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 15,6% r/r do 531 mln zł w styczniu 2018 r., podała spółka. Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 8% r/r do 383 mln zł w styczniu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 9% r/r do 288,3 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 21,7% r/r, osiągając przychody w wysokości 211,4 mln zł. Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miała w styczniu br. Inter Cars Romania - 44,4 mln zł, Inter Cars Lietuva - 21,8 mln zł i Inter Cars Hungaria - 21,2 mln zł. 

Apator

Apator miał szacunkowo skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 894,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto 56,4 mln zł w 2017 r., podała spółka. "Zgodnie z powyższymi danymi, Grupa Apator zrealizowała dolne widełki prognozy skonsolidowanych przychodów na poziomie 99%, natomiast skonsolidowanego zysku netto na poziomie 94% (prognoza opublikowana była raportem bieżącym nr 43/2017 w dniu 16 listopada 2017 r.)" - czytamy w komunikacie. Na poziom wyników finansowych Grupy Apator w 2017 r. wpływ miało wystąpienie zdarzeń jednorazowych skutkujących bezgotówkowymi korektami. Korekty dotyczyły głównie zmian kwalifikacji i odpisu prac rozwojowych oraz aktualizacji wartości zapasów, o czym zarząd Apator informował w raportach okresowych za I półrocze 2017 r. oraz III kwartał 2017 r., podano również.  

Ronson   

Obligacje Ronsona serii R zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii R spółki Ronson Europe N.V., o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale. 

Biogened

Obligacje spółki Biogened serii BGD0920 zadebiutują na Catalyst we wtorek, 13 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 13 lutego 2018 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 000 obligacji na okaziciela serii BGD0920 spółki Biogened o wartości nominalnej 1 000 zł każda" - czytamy w uchwale.

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec odnotowała 258,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 272,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Żywiec spodziewa się, że sprzedaż piwa w Polsce ustabilizuje się w 2018 r., poinformował prezes Guillaume Duverdier. >>>> 

Śnieżka

Śnieżka rozważa przeprowadzenie inwestycji poprzez objęcie akcji nowej emisji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów (RFFiL), poinformowała spółka. NWZ RFFiL podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 2,5 mln akcji imiennych serii E, podano także. >>>> 

Monnari Trade

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w styczniu 2018 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 17,4 mln zł i były niższe o 12,12% niż rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Monnari Trade szacuje, że wynik finansowy netto grupy kapitałowej ulegnie zwiększeniu z uwzględnieniem podatku odroczonego o ok. 6 mln zł w wyniku aktualizacji wyceny nieruchomości w Łodzi, poinformowała spółka. >>>> 

Grupy Azoty, Police, Puławy

Cztery spółki Grupy Azoty - z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały "Umowę o współdziałaniu", poinformowała Grupa. Spółki zacieśniają współpracę m.in w obszarze handlu nawozami, dodano. >>>>  

Stalprofil 

Oferta Stalprofilu, warta 187,27 mln zł netto, została wybrana w przetargu Gaz-Systemu na budowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław, odcinek Brzeg-Zębice-Kiełczów, podał Stalprofil. >>>> 

AC SA

Zarząd AC SA rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie części zysku netto wypracowanego w 2017 roku na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen zamierza zintensyfikować strategiczne relacje i bieżącą współpracę z krajowymi dostawcami. W związku z tym przygotowuje m.in. rozszerzenie oferty produktów w ramach projektu Spiżarnia Regionów na kolejne 150-200 wybranych stacji paliw, podała spółka. >>>> 

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna miała szacunkowo ok. 2 641 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk EBITDA w 2017 r. wyniósł ok. 7 601 mln zł. >>>>