Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - IMS szacuje że w 2017 r. osiągnął 48,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 9,9 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) i 7,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik EBITDA wyniósł 13,5 mln zł, podała spółka.
"Bardzo dobre wyniki finansowe to efekt wzrostu sprzedaży we wszystkich segmentach naszej działalności. Skutecznie rozwijamy segment usług abonamentowych, ale wykorzystujemy też skutecznie naszą pozycję w segmencie reklamowym, który jest mniej przewidywalny, za to pozwala na osiąganie bardzo zadowalających rentowności" - powiedział wiceprezes Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.
Sprzedaż segmentu "abonamenty audio i wideo" wzrosła w 2017 r. o 7% do 15,8 mln zł. Segment "digital signage" wypracował 11,1 mln zł sprzedaży (wzrost o 14%). Sprzedaż w segmencie "usługi reklamowe audio" była o 23% wyższa niż przed rokiem i wyniosła 9,1 mln zł. Wartość sprzedaży w segmencie "abonamenty aroma" wzrosła o 18% do 6,0 mln zł, podano także.
"Wyniki są zgodne ze średnioterminowymi celami finansowymi Grupy IMS na lata 2017-2019. Zgodnie z nimi, wynik EBITDA w 2018 roku może wynieść 16,5 mln zł a w kolejnym 20 mln zł" - czytamy dalej.
We wrześniu 2017 r. walne zgromadzenie zatwierdziło plan motywacyjny adresowany do kluczowych pracowników. Będą oni mogli objąć nowe akcje po 3,03 zł za sztukę (średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji IMS w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.). Warunkiem jest uzyskanie co najmniej następujących wyników finansowych przez grupę: w roku 2018 - EBITDA w wysokości 16,5 mln zł, w roku 2019 - EBITDA w wysokości 20 mln zł, w roku 2020 - EBITDA w wysokości 23 mln zł, przypomniano również.
Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).


(ISBnews)