"Za chwilę wysyłamy projekt do konsultacji społecznych. Celem jest podnoszenie bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia emerytalnego" - powiedziała Czerwińska podczas konferencji prasowej.

Dodała, że ma on charakter długoterminowy i ma wpłynąć również na wyższy poziom inwestycji.

"Chcielibyśmy, aby obecne oszczędności zmienione były na oszczędności długoterminowe. Chcielibyśmy też, aby środki, które w ramach tego programu będą gromadzone pobudzały inwestycje" - wskazała minister.

Jak podano w prezentacji podczas konferencji, po stronie osoby zatrudnionej w systemie przewidziano "składka 2% z możliwością zadeklarowania do 2 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki". Po stronie zatrudniającego: "składka 1,5% z możliwością zadeklarowania do 2,5 pkt proc. dodatkowej dobrowolnej składki. Możliwość różnicowania składki dodatkowej przez podmiot zatrudniający według stażu pracy". Ze strony państwa: "coroczna kwotowa dopłata ze strony państwa (z Funduszu Pracy) w wysokości 240 zł per uczestnik".

W prezentacji wskazano, że "osoba zatrudniona" to "każdy, kto świadczy pracę, niezależnie od nazwy umowy i za kogo płatnik odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne".

"Zachęty fiskalne:

1) Zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze składek na ubezpieczenie społecznej (ZUS) od składek wnoszonych do PPK oraz zaliczenie tych składek do kosztów uzyskania przychodu

2) Kontrybucja środków publicznych - 250 zł składka powitalna (do końca 2020 r.)

3) Coroczne dofinansowanie dla uczestnika w wysokości 240 zł z Funduszu Pracy" - czytamy dalej w prezentacji.

Plan wdrożenia zakłada, że 1 stycznia 2019 r. systemem zostanie objętych 3,3 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających powyżej 250 osób; od 1 lipca 2019 r. - 2 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 50-249 osób; od 1 stycznia 2020 r. - 1,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 20-49 osób; od 1 lipca 2020 r. - 5,1 mln osób zatrudnionych w podmiotach zatrudniających 1-19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zasady dystrybucji przewidują, że zapis do PPK będzie automatyczny, z możliwością odstąpienia od udziału.

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys powiedział wcześniej, że system PPK wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej. Wcześniej mówił, że po wprowadzeniu PPK na rynek kapitałowy może rocznie wpływać więcej niż zakładane w projekcie ustawy 12 mld zł.

>>> Czytaj też: Jak będzie wyglądał system pracowniczych planów kapitałowych? Oto szczegóły projektu