Zysk netto Komputronika wzrósł r: r do 4,57 mln zł w III kw. r. obr. 2017 r.Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Komputronik odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Ostatni kwartał był dla emitenta bardzo udany, a przychody w nim osiągnięte były o 12,5% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przez poprzednie okresy grupa odnotowywała spadki sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku. Było to efektem niewystarczającej ilości limitów przyznawanych dostawcom na ubezpieczenie wierzytelności. Emitent nie uzyskał odpowiednio długich terminów płatności u części dostawców, w efekcie czego zrezygnował z niektórych transakcji hurtowych, cechujących się wysokim wolumenem transakcji, ale niską
marżą handlową. Grupa nadal realizuje wcześniej przyjętą politykę ograniczonego wzrostu poprzez zdywersyfikowane kanały obsługi klientów, zwracając szczególna uwagę na właściwą politykę zakupową, która w obecnej sytuacji rynkowej (szybkie zmiany we wprowadzanych do sprzedaży technologiach, rosnący wpływ sprzedaży e-commerce i spłaszczenie polityki cenowej firm konkurencyjnych) ma kluczowe znaczenie dla utrzymania marży handlowej emitenta" - czytamy w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 6,44 mln zł wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 639,15 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 568,37 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 593,71 mln zł w porównaniu z 1 552,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 9,25 mln zł wobec 9,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)