W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 7,7 proc. i wyniosło 4 588,58 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 2 proc. i wyniosło 6 186,6 tys. osób, podano w komunikacie. 

Dwunastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia sięgnął 4,8-2,8 proc. rok do roku, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 3,72 proc. rok do roku w styczniu (wobec wzrostu o 4,6 proc. rok do roku w grudniu 2017 r.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w styczniu zwiększyły się o 7,7-6,2 proc. rok do roku, przy średniej na poziomie 7,03 proc. rok do roku (wobec 7,3 proc. wzrostu w grudniu).

>>> Czytaj też: W Polsce mamy epidemię samobójstw. Obowiązuje model leminga pędzącego do przepaści [CAŁY WYWIAD]