Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podpisał list intencyjny z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, w tym m.in. ścisłego partnerstwa w zakresie rozwoju bazy wiedzy związanej z telematyką, podało PZU.
"Największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz krakowska uczelnia będą wspólnie tworzyć innowacyjne rozwiązania na pograniczu nauki i biznesu oraz podejmować wspólne starania o pozyskanie funduszy krajowych i europejskich na realizację tych przedsięwzięć. Podpisany list intencyjny zakłada m.in. ścisłe partnerstwo w zakresie rozwoju bazy wiedzy związanej z telematyką" - czytamy w komunikacie.
PZU podało, że obie strony chcą połączyć siły m.in. w zakresie innowacji technologicznych, badań naukowych, dydaktyki, a także wykorzystania bazy technologicznej i laboratoryjnej. Współpraca ubezpieczyciela i uczelni zakłada m.in. opracowania naukowo-badawcze, realizację wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym w formie projektów rozwojowych, celowych oraz innych projektów w formach umożliwiających pozyskiwanie dofinasowania ze źródeł zewnętrznych, współdziałanie w zakresie rozwoju bazy wiedzy związanej z telematyką, wymianę doświadczeń w zakresie konstrukcji technik pomiarowych, diagnostycznych i telematycznych, organizowanie wykładów, seminariów i szkoleń, a także wzajemny w nich udział pracowników AGH i PZU.
Pierwszym wspólnym projektem PZU i AGH jest realizacja przedsięwzięcia TANGO 2 pt. "System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy". Całkowity koszt projektu szacowany jest na 1,2 mln zł, z czego kwota 1 mln zł finansowana jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), zaś PZU pokryje 15% kosztów projektu.
AGH jest uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym uniwersytetem, prowadzącym działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych stanowiących podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych. Uczelnia oferuje również możliwość kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Uczelnia wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów badawczych: międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
(ISBnews)