"W tym tygodniu czeka nas publikacja danych PMI z Europy w lutym oraz danych o produkcji przemysłowej za styczeń w kraju. Naszym zdaniem publikacje te nie wpłyną w istotny sposób na wycenę krajowej waluty. W naszym przekonaniu kluczowa dla wyceny złotego pozostanie sytuacja na giełdach, gdzie spodziewamy się spadków i w konsekwencji przeceny złotego. Na koniec tygodnia oczekujemy lekkiego osłabienia złotego do poziomu 4,17 w relacji do EUR i 3,36 w relacji do USD" - napisali w raporcie analitycy BZ WBK.

Dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za styczeń opublikowane zostaną we wtorek o 10.00, natomiast publikacja lutowych wskaźników PMI będzie miała miejsce w środę.

W opinii analityków Alior Banku, złoty w tym tygodniu pozostanie przede wszystkim pod wpływem czynników kształtujących eurodolara. Dodają jednak, że z technicznego punktu widzenia uzasadnione wydaje się umocnienie złotego w relacji do euro.

"Nieudany atak na lokalny opór na 4,1922 z tygodnia poprzedzającego, dał pretekst do ponownego osłabienia EUR w ubiegłym tygodniu. Kurs ma szansę cofnąć się nawet do 4,13, co budowałoby konsolidację przy minimach trendu spadkowego" - napisali w raporcie.

RYNEK DŁUGU

Analitycy BZ WBK spodziewają się w tym tygodniu poprawy wycen na globalnym oraz krajowym rynku długu.

"W przypadku krajowego rynku spodziewamy się umocnienia w segmencie od 4L do 10L i stabilizacji na krótkim końcu krzywej. Jednocześnie oczekujemy niewielkiej korekty w dół na krzywej IRS, silniejszej w jej krótkim końcu. Sprzyjać temu scenariuszowi powinny spływające dane makro. W tym, w szczególności seria odczytów indeksów PMI z europejskiego przemysłu, gdzie spodziewamy się wyników nieco gorszych od ostatnich" - napisali.

Również w opinii analityków Banku Millennium, czynniki zewnętrzne będą warunkować wahania rentowności w Polsce.

"Długoterminowy dług pozostanie pod dominującym wpływem czynników zewnętrznych, które w naszej ocenie przemawiać będą za kontynuacją umiarkowanych spadków dochodowości 10-latki" - napisali.

"Sentyment do Bunda uzależniony będzie od sygnałów płynących z europejskiej gospodarki (dane o PKB) oraz sentymentu inwestycyjnego na giełdach. W naszej ocenie oba czynniki powinny wspierać wycenę Bunda, stad spodziewamy się niewielkiej presji na dalszą zniżkę dochodowości niemieckiego długu" - dodali.

Eksperci zaznaczyli, że szczególnie interesująco dla rynków długu prezentuje się środa, gdy Departament Skarbu USA sprzedawał będzie dług na najwyższą kwotę od 1994 roku (151 mln USD).

poniedziałek poniedziałek piątek
15.45 9.05 16.40
EUR/PLN 4,1419 4,1531 4,1601
USD/PLN 3,3463 3,3455 3,3405
CHF/PLN 3,5943 3,605 3,6139
EUR/USD 1,2377 1,2414 1,2454
PS0420 1,71 1,69 1,69
PS0123 2,74 2,71 2,69
WS0428 3,48 3,45 3,45