Bowim miał wstępnie 16,7 mln zł jedn. zysku netto przy przychodach 1,2 mld złWarszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Jednostkowy wynik finansowy netto Bowimu za 2017 rok wyniósł wstępnie16,73 mln zł, co stanowi spadek o 1,81 mln zł r/r, poinformowała spółka. Jednostkowe przychody zwiększyły się o 324,92 mln zł, do 1 200,87 mln zł, a jednostkowy zysk operacyjny spadł o 2,94 mln zł do 36,01 mln zł, podano także.

"Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej oraz zwiększonych, w wyniku prowadzonych inwestycji, mocy logistyczno-magazynowych. Natomiast zmiany wyników finansowych związane są z trendami zmian cen wyrobów hutniczych w analogicznych okresach" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za 2017 rok, podkreślono.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)