Krosno Glass (dawniej Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO) jest jednym z największych producentów szkła użytkowego w Polsce. Właścicielem Krosno Glass jest fundusz inwestycyjny Coast2Coast Capital z siedzibą w Republice Południowej Afryki. Fundusz kupił ówczesne KHS w sierpniu 2016 r., kończąc trwający ponad 7 lat okres upadłości likwidacyjnej krośnieńskiego zakładu.

Upadłość KHS KROSNO przez likwidację została ogłoszona 27 marca 2009 r. Zobowiązania i zadłużenie firmy wynosiły wtedy 282 mln zł i przekraczały wartość aktywów. Firma była jedną z pięciu spółek notowanych na pierwszej sesji warszawskiej giełdy papierów wartościowych w 1991 r.

Jakie inwestycje zamierza wykonać spółka w ramach nowej strategii rozwoju na lata 2018-2023?

Reklama

Paweł Szymański: Plan inwestycyjny na lata 2018-2023 obejmuje praktycznie wszystkie obszary naszej działalności, od zwiększenia efektywności i rozbudowy mocy produkcyjnych, przez nakłady na zaplecze i warunki pracy, budowę centrum logistycznego w Krośnie, po inwestycje w markę KROSNO i rozwój sprzedaży.

Ważną częścią strategii jest kompleksowa modernizacja huty wraz z zapleczem, po to aby zagwarantować przyjęcie zwiększonego portfela zamówień. Plan inwestycyjny obejmuje wszystkie linie produkcji maszynowej, które przejdą remonty, wymianę maszyn, a także automatyzację procesów pakowania, kontroli jakości i usprawnienie transportu. Jesteśmy też w trakcie projektowania inwestycji w nową wannę hutniczą W-3, która do 2020 roku zastąpi najstarszy z obecnie wykorzystywanych pieców.

Czy wiadomo, gdzie i kiedy powstanie centrum logistyczne?

Nowe centrum logistyczne zostanie zbudowane na terenie naszych zakładów przy ul. Tysiąclecia w Krośnie. Oddanie obiektu do użytku nastąpi w połowie 2019 roku i pozwoli na centralizację operacji w jednym miejscu oraz likwidację magazynu zewnętrznego. W rezultacie usprawni obsługę zamówień oraz zapewni kolejne oszczędności dla firmy.

Obecnie w Krośnie brakuje tego typu obiektu, dlatego w dłuższym terminie zamierzamy skomercjalizować nawet do 60 proc. powierzchni, co przyniesie dodatkowe dochody. Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem wszelkich wymaganych prawem dokumentów i uzyskaniem niezbędnych opinii i pozwoleń.

Ile pieniędzy zostanie wydanych na inwestycje w ramach nowej strategii?

W ciągu najbliższych 5 lat zamierzamy przeznaczyć na inwestycje do 200 mln zł. Kwota ta będzie obejmowała kompleksową modernizację zakładu oraz zwiększenie mocy produkcyjnych pod przyszły rozwój, a także budowę centrum logistycznego.

Czy środki na realizacje strategii pochodzą z kredytu czy są to pieniądze własne funduszu Coast2Coast?

Rozważamy obecnie różne możliwości sfinansowania tych projektów, chociaż kluczowe jest, że spółka jest w stanie sfinansować powyższe nakłady bez dodatkowego kapitału od właściciela.

Co oprócz inwestycji zakłada przyjęta przez spółkę strategia?

Oprócz działań w obszarze infrastruktury, warunków pracy i logistyki, w ramach strategii pracujemy także nad istotnym zwiększeniem sprzedaży w kraju i ekspansją na nowe rynki. W tym celu na przełomie roku przeprowadziliśmy reorganizację działu sprzedaży, by dalej rozwijać zespół i kompetencje w zakresie sprawnej obsługi stałych klientów oraz pozyskiwanie nowych zamówień i rynków zbytu.

Przeprowadzamy rebranding marki KROSNO, obejmujący logo i materiały marketingowe, które zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem podczas targów Ambiente 2018 we Frankfurcie w lutym br. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy wdrażać usystematyzowane portfolio produktów wraz z nowościami w ofercie, a także nowe opakowania dla linii Premium i Casual. Równocześnie przez wiele inicjatyw inwestycyjnych, będziemy kontynuować prace nad redukcją kosztów, głównie energii i logistyki.

Jakie są zakładane cele realizacji nowej strategii – o ile ma wzrosnąć sprzedaż?

Spodziewamy się, że podejmowane i planowane działania w ramach strategii rozwoju pozwolą nam w ciągu 5 najbliższych lat podwoić wynik EBITDA przy jednoczesnej wysokiej rentowności oraz znacząco zwiększyć przychody ze sprzedaży.

Jakie nowe rynki zbytu firma będzie starała się pozyskać w najbliższych latach?

Obecnie produkty z naszej huty trafiają na ponad 60 światowych rynków, w tym do krajów Europy, USA, Meksyku, Australii, Chin czy Ameryki Południowej. Eksport stanowi ponad 70 proc. przychodów Krosno Glass i obejmuje sprzedaż pod marką KROSNO oraz private label dla globalnych firm.

Strategia na najbliższych 5 lat zakłada ekspansję zagraniczną przez zwiększenie sprzedaży na dotychczasowych rynkach pod silną marką KROSNO oraz pozyskanie nowych kontrahentów. Podczas targów Ambiente we Frankfurcie mieliśmy okazję rozmawiać o wprowadzeniu marki KROSNO na nowe rynki. Jest jednak zbyt wcześnie, by wymieniać konkretne kraje eksportowe.

Ile osób obecnie pracuje w firmie? Czy są plany zwiększenie zatrudnienia w związku z nową strategią?

W miarę rozbudowy mocy produkcyjnych będziemy rekrutować m.in. specjalistów do zespołów hutniczych, tj. hutników, szlifierzy, zdobników, kuglerów, a także operatorów maszyn w dziale produkcji automatycznej. Prężnie rozwijać się będzie nasz dział sprzedaży, więc tutaj też znajdą się miejsca dla nowych, kompetentnych pracowników. Na koniec 2017 roku w Krosno Glass zatrudnionych było prawie 2 tys. pracowników.

Jak obecnie przedstawia się sytuacja finansowa spółki?

Od drugiej połowy 2016 roku, czyli od momentu inwestycji Coast2Coast w krośnieńską hutę, przeszła ona wiele pozytywnych zmian, które sprawiły, że obecnie jest ona stabilnym i rentownym biznesem, ze sprzedażą na poziomie ponad 220 mln zł.

Wspólnie z naszym właścicielem udało nam się znacznie rozwinąć biznes, z jednej strony dzięki dyscyplinie kosztowej, a z drugiej dzięki inicjatywom prosprzedażowym. Dziś spółka jest bardziej wydajna, zdrowa finansowo i gotowa do dalszego rozwoju w najbliższych latach.

>>> Czytaj też: Polski Związek Firm Deweloperskich złożył skargę do premiera na działania prezesa UOKiK