Polityka dywidendowa PKN Orlen nie zmieni sie po przejęciu Grupy Lotos


Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - PKN Orlen będzie kontynuował politykę dywidendową w przypadku ewentualnego przejęcia Grupy Lotos, poinformowała ISBnews spółka. Możliwym scenariuszem jest warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% akcji w Grupie Lotos a następnie ogłoszenie wezwania do 66%, w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos, podano także.
"Polityka dywidendowa PKN Orlen będzie kontynuowana. W dłuższej perspektywie decyzja o konsolidacji wpłynie na wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy" - czytamy w informacji przesłanej przez spółkę.
W planowanej transakcji zachowane muszą zostać wymogi wynikające z przepisów ustawy o ofercie publicznej, w tym wymóg ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, podkreśliła spółka.
"Możliwym scenariuszem jest warunkowe nabycie od Skarbu Państwa 32,99% akcji w Grupie Lotos, a następnie ogłoszenie wezwania do 66%, w związku z zamiarem przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w Grupie Lotos" - czytamy w informacji przesłanej przez spółkę.
Spółka potwierdziła również, że zachowa odrębność podmiotową gdańskiej rafinerii.
"Zachowanie odrębności podmiotowej gdańskiej rafinerii przełoży się na utrzymanie miejsc pracy, ale również utrzymanie wpływów z CIT, PIT i podatków od nieruchomości. Nowy podmiot będzie silny regionalnie, ale nadal będzie dbał o społeczności lokalne" - czytamy dalej.
Nowy podmiot stanie się silniejszym globalnym graczem. Poprawi swoją pozycję negocjacyjną przy zaopatrzeniu w surowce (przede wszystkim zakupy ropy), uzyska szereg synergii w zakresie logistyki produktów, planowania produkcji, nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo, zoptymalizowane w ramach całego Koncernu procesy pozwolą na ograniczenie kosztów funkcjonowania - może to być nawet kilkaset milionów rocznie, podsumował koncern.
PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53% udziału w kapitale zakładowym Grupy Lotos.
Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki powiedział agencji Bloomberg, że ewentualna fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos pomogłaby w budowie skali i ekspansji polskiego kapitału, ale zastrzegł, że decyzje w tej kwestii należą samych firm. Minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił w TV Trwam, że przyjąłby połączenie tych spółek pozytywnie, ponieważ PKN Orlen deklarował wcześniej gotowość udziału w budowie elektrowni jądrowej.
Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)