PGE Ventures finalizuje 3 umowy ze start-upami, zapowiada min. 8 kolejnychWarszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - PGE Ventures podpisał dwie, a finalizuje kolejne trzy umowy inwestycyjne w ramach programu scoutingowego. W następnym etapie zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, podała spółka.

"Przeanalizowaliśmy 150 start-upów, spotkaliśmy się z ponad 80, co zakończyło się 32 komitetami inwestycyjnymi, następnie 29 modelami finansowymi, podpisanymi 10 term sheet, wreszcie podpisaniem 2 umów. Jestem też przekonany, że ta pula pozwoli nam na podpisanie 2-3 umów inwestycyjnych w najbliższym czasie" - powiedział prezes PGE Ventures Piotr Czak, podczas konferencji prasowej.

Młode przedsiębiorstwa są weryfikowane oraz poddawane procesowi oceny i selekcji inwestycji. Start-upy najlepiej wpisujące się w oczekiwania PGE zapraszane są do współpracy na podstawie podpisanych umów inwestycyjnych.

"Jesteśmy zadowoleni z obecnego etapu współpracy i liczymy na to, że kolejne lata pozwolą nam realizować strategię, która będzie istotnie wpływała na rozwój. Widzimy duże możliwości w synergii państwa pomysłów z naszymi. Oczywiście liczymy na to, że będą to pomysły, które będą sprzyjały również innowacjom w dwóch naszych podstawowych dziedzinach" - powiedział wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek podczas konferencji prasowej.

PGE Ventures podał, że pierwszy program scoutinowy PGE Ventures, który wystartował we wrześniu 2017 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem start-upów. Do funduszu wpłynęło finalnie 148 zgłoszeń. Efektem 82 odbytych w ramach programu spotkań, 32 komitetów inwestycyjnych i 8 przeprowadzonych procesów due diligence są zawarte lub właśnie finalizowane umowy inwestycyjne.

Pierwszymi spółkami portfelowymi PGE Ventures są PiMerge S.A. – spółka, która opracowuje nowatorską technologię pomagająca ograniczyć problem smogu oraz Scanway sp. z o. o. – spółka zajmująca się innowacyjnymi sposobami monitorowania infrastruktury przemysłowej z powietrza i z ziemi.

PGE Ventures podał, że powodzenie pierwszego programu scoutingowego przesądziło o decyzji o uruchomieniu jego drugiej edycji, rozszerzonej zasięgiem o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

"PGE Ventures zamierza w tym roku uruchomić i przeprowadzić drugą edycję programu scoutingowego, który swoim zasięgiem obejmie także kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, fundusz zamierza zorganizować II edycję Startup Connector – wydarzenia będącego inicjatywą Fundacji Startup Poland, z którą PGE Ventures współpracuje i wspólnie z którą zorganizowało I edycję tego wydarzenia" - czytamy w komunikacie.

W trakcie I edycji Startup Connector, podczas trzech dni warsztatów zespół PGE Ventures spotkał się z ok. 30 start-upami. Wydarzenie zaowocowało nawiązaniem ścisłej współpracy z wybranymi start-upami, z którymi obecnie toczą się zaawansowane rozmowy negocjacyjne, podano także.

PGE Ventures zapowiedział także uruchomienie zewnętrznych funduszy venture capital w ramach programów Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Spółka wskazała, że zaletą tych programów jest m.in. możliwość zastosowania dźwigni finansowej, a tym samym zwiększenia puli środków przeznaczonych na inwestycje w innowacyjne projekty.

PGE Ventures chce budować polski ekosystem start-upów, działając również jako inwestor środków własnych w ramach programów: PFR Starter FIZ, BRIdge Alfa, BRIdge VC. Do tych programów PGE Ventures złożyło wnioski o utworzenie funduszy zewnętrznych, w których PGE Ventures będzie pełnił rolę inwestora i tym samym będzie miał zasadniczy wpływ na strategię inwestycyjną funduszy.

Grupa PGE na obszar badań, rozwoju i innowacji przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł do 2020 roku, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. Kwota 50 mln rocznie, którą grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczona na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)