Play szacuje koszty związane z roamingiem na ok. 100 mln zł w tym rokuWarszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Play spodziewa się, że zniesienie opłat roamingowych w Unii Europejskiej (tzw. regulacja "roam like at home" - RLAH) może obniżyć wyniki spółki o ok. 100 mln zł w 2018 r., poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

"Gry regulacja RLAH działała przez pół roku w 2017 r., to jej koszt wyniósł 100 mln zł. To by znaczyło, że koszt w całym roku należy szacować na około 200 mln zł. Oczekujemy jednak, dzięki podjętym przez nas działaniom, ten koszt zostanie obniżony do około 100 mln zł w całym 2018 r." - powiedział Bang-Jensen podczas konferencji

Play od 15 czerwca 2017 r. jest zobligowana do stosowania się do regulacji RLAH wprowadzonej przez UE. Regulacja RLAH eliminuje opłaty roamingowe na terenie UE. Zmiana to spowodowała m.in. zmniejszenie przychodów z roamingu międzynarodowego notowanego przez operatorów. Play w styczniu br. poinformował, że otrzymał pozytywną decyzję od organu regulacyjnego dotyczącą stosowania dopłat do roamingu, o którą wystąpił.

Prezes podkreślił także podczas konferencji zamiar wypłaty dywidendy gotówkowej wysokości 650 mln zł z zysku wypracowanego w 2017 roku.

"W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju i na koniec 2017 r. posiadaliśmy 5 746 stacji bazowych, co stanowi wzrost o 609 stacji netto oraz 697 stacji brutto w porównaniu z końcem 2016 r. W 2018 r. zamierzamy uruchomić ponad 1 000 stacji bazowych" - dodał prezes.

Wcześniej Play podał, że w średnim terminie planuje przeznaczać na inwestycje około 8% przychodów. W latach 2018-2020 przeznaczy dodatkowo łącznie 500 mln zł na przyspieszenie rozwoju sieci.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)