Zysk operacyjny wyniósł 8,07 mln zł wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,44 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 69,86 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale ubiegłego roku odnotowano wyraźnie wyższe wyniki niż rok wcześniej. Jest to efekt działań spółek Grupy Wasko w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów jak również wynik podjętej w roku 2017 restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej spółek w grupie. Trwające wciąż prace mają na celu poprawę efektywności organizacji i przygotowanie jej do realizacji długoterminowych kontraktów pozyskanych w ubiegłym roku" - czytamy w raporcie.

W całym 2017 r. spółka miała 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,15 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 247,38 mln zł w porównaniu z 209,29 mln zł rok wcześniej.

"W ujęciu narastającym przychody grupa uzyskała przychody na poziomie 247,4 mln zł, więcej o 38,2 mln niż w roku 2016. Tym samym sprzedaż ogółem wzrosła o 18% w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016. Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów widoczny jest przed wszystkim w segmencie systemów informatycznych oraz usług programistycznych oraz systemów wspomagających zarządzanie" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 0,67 mln zł wobec 3,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. 

(ISBnews)