Zysk operacyjny wyniósł 5,85 mln zł wobec 3,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,87 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 34,73 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 9,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 101,44 mln zł w porównaniu z 89,05 mln zł rok wcześniej.

"Analiza trendów w strukturze sprzedaży wskazuje na dwa kluczowe obszary determinujące wzrost rentowności względnej biznesu. Po pierwsze, dominującą pozycję w przychodach Ailleron w roku 2017 osiągnął najbardziej produktowy segment spółki, tj. Fintech z dynamicznie rosnącym system wideobankowości LiveBank. Segment zwiększył przychody z poziomu 30,9 mln zł do 35,8 mln zł, osiągając tym samym 35
-procentowy udział w biznesie. Przy czym, co najistotniejsze, jego kontrybucja do rentowności jest znacząco wyższa i w odniesieniu do EBITDA ogólnofirmowej stanowi aż 41%" - czytamy w raporcie. 
"Fintech w ciągu 12 miesięcy zanotował zatem 65-procentowy wzrost EBITDA z poziomu 4,3 mln zł do 7,1 mln zł. Drugim z kluczowych obszarów odpowiedzialnych za wzrost jest eksport. W 2017 roku Ailleron na rynkach zagranicznych zanotował sprzedaż na poziomie 42 mln zł, co stanowi 42% biznesu. Dwa lata wcześniej był to poziom 18 mln zł, co oznacza blisko 2,5-krotny wzrost eksportu w ciągu ostatnich dwóch lat. W tym czasie sprzedaż krajowa wzrosła o zaledwie 18%" - czytamy dalej.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 8,31 mln zł wobec 6,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)