Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 768 tys. w styczniu wobec 778 tys. miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,6 proc. w styczniu 2018 r. wobec 8,6 proc. miesiąc wcześniej. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,6 proc. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3 proc. w styczniu - wobec 7,3 proc. w poprzednim miesiącu i wobec 8,1 proc. rok wcześniej. 

Najwyższe bezrobocie w UE jest notowane niezmiennie w Grecji (20,9 proc. - ostatnie dane za listopad 2017 r.) oraz Hiszpanii (16,3 proc.). Najlepsza sytuacja na rynku pracy panuje w Czechach (2,4 proc.), na Malcie (3,5 proc.) i w Niemczech (3,6 proc.). Polska plasuje się w tym rankingu na 7. miejscu, za Węgrami, Holandią i Wielką Brytanią.

>>> Polecamy: Państwo z najniższym bezrobociem w Unii. Czy na czeskim rynku pracy naprawdę jest tak dobrze?

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia br. 6,9 proc.

>>> Czytaj też: Państwo z najniższym bezrobociem w Unii. Czy na czeskim rynku pracy naprawdę jest tak dobrze?