Kredyt Inkaso zaoferuje obligacje serii PA02 o wartości nominalnej do 30 mln złWarszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso planuje zaoferować do 300 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł w ramach emisji publicznej, poinformował p.o. prezesa Jarosław Orlikowski. Szczegółowe parametry oferty spółka przedstawi 2 marca.

"W ramach emisji obligacji serii PA02 zamierzamy pozyskać od inwestorów do 30 mln zł. Będzie to druga oferta z programu o wartości do 300 mln zł. Pozyskany kapitał pomoże nam w osiągnięciu celów strategicznych. Nasz biznes charakteryzuje się dobrymi wynikami finansowymi, bezpiecznym poziomem zadłużenia oraz ekspozycją na rosnące rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Walory, podobnie jak w przypadku wcześniejszej serii, zamierzamy wprowadzić na rynek Catalyst" - powiedział Orlikowski, cytowany w komunikacie.

"Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostaną pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów" - dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Kredyt Inkaso Bastian Ringhardt.

W najbliższych latach Kredyt Inkaso zamierza osiągać systematyczny wzrost przychodów poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą.

"Dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności zakładamy ponadto wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności. Planujemy koncentrować się na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych" - powiedział Ringhardt.

W grudniu 2017 r. w ofercie publicznej Kredyt Inkaso uplasował czteroletnie obligacje serii PA01 z pierwszej emisji w ramach programu wartego do 300 mln zł.

24 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kredyt Inkaso sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)